So many people dey try to survive.
Working all night just to live the good life.
I see the tears when they fall from your eyes.
How many times do we still have to cry…

Ulaga apiagidegokwa
Ulaga apiagbukwa nwa ya o….
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melugi o…

Ulaga apiagidegokwa o heiyah…
Ulaga apiagbukwa nwa ya o…nah
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melu gi ooo…

Ulaga malukwa na Chi nonso
Malukwa na Chi no odu,
Lotakwa na Chi na afu
Yeahhh…

See as the children dey suffer,
Why are we not even bothered,
Ebenebe gburu makana Ife anya mu fulu nyili muo…

Yeahhh
Chi bu nna, Chi nwe ndu,
Nee anyi anya…
Gi nwa bu eze Ibu olileanya,
And we know that one day its gonna be over, gonna be over yeah.

Ulaga apiagidegokwa
Ulaga apiagbukwa nwa ya o….
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melugi o…

Ulaga apiagidegokwa o heiyah…
Ulaga apiagbukwa nwa ya o…nah
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melu gi ooo…

Ohhh….ohhh…ohhhh…
Ohhh…ohhh…yeah.x2

Chi bu nna, Chi nwe ndu,
Nee anyi anya…
Gi nwa bu eze Ibu olilianya,
And we know that one day its gonna be over, gonna be over yeah

Ulaga apiagidegokwa
Ulaga apiagbukwa nwa ya o….
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melugi o…

Ulaga apiagidegokwa o heiyah…
Ulaga apiagbukwa nwa ya o…nah
Mmanwu ulaga doh doh
Ulaga kedu Ife mmadu melu gi ooo…

Ulaga malukwa na Chi nonso
Malukwa na Chi nọ ọdụ,
Lotakwa na Chi na afu
Yeahhh…